Darbe Girişimine Karşı Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Rektörlerinin Ortak Açıklamaları